جزییات افزونه

IG 40252
شماره افزونه
IG 40252
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
May 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ICARDA- Cereals Program
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
نام افزونه
Giza 157
شناسه دیگر
ICBW 200012 SYR002
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a44d8402-e6bd-49cc-843d-b643f19ea294
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۹ مارس ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد