جزییات افزونه

IG 40253
شماره افزونه
IG 40253
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
May 1983
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ICARDA- Cereals Program
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شناسه دیگر
ICBW 200013 SYR002
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:85178b3f-7ebd-4774-a8ec-d61b0d24ca4c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
ایجاد شد
داده ارائه نشد