جزییات افزونه

IG 40266
شماره افزونه
IG 40266
کد موسسه
SYR002
تاریخ اکتساب
May 1983
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
SYR002
ICARDA- Cereals Program
موسسه تکثیر ایمن
MEX002
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Hugo 1
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شناسه دیگر
ICBW 200026 SYR002
شناسه دیگر
BW 2666 MEX002
جمع‌آوری اطلاعات
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ec24c1da-ddcd-4872-b5b4-ff1e99158c78
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
6 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد