جزییات افزونه

IG 40266
شماره افزونه
IG 40266
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
Invalid Date
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ICARDA- Cereals Program
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
نام افزونه
Hugo 1
شناسه دیگر
ICBW 200026 SYR002
شناسه دیگر
BW 2666 MEX002
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ec24c1da-ddcd-4872-b5b4-ff1e99158c78
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد