جزییات افزونه

IG 40277
شماره افزونه
IG 40277
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
May 1983
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
HL.41B/A67
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ICARDA- Cereals Program
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شناسه دیگر
ICBW 200037 SYR002
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f958bd95-9768-4216-8544-2331af9ee26e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد