جزییات افزونه

IG 40279
شماره افزونه
IG 40279
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
May 1983
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
KVZ/cno67
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ICARDA- Cereals Program
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
Crop
Wheat
محصول
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شناسه دیگر
ICBW 200039 SYR002
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:faab508c-d223-49d6-8879-e3f8b220c6b0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۹ مارس ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد