جزییات افزونه

IG 40287
شماره افزونه
IG 40287
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
May 1983
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
Ancestral information (pedigree)
N1f/Soty//Nad 63/chr
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ICARDA- Cereals Program
شماره افزونه اهداکننده
SYR002
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. subsp. aestivum
Crop
Wheat
محصول
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
شناسه دیگر
ICBW 200047 SYR002
شماره افزونه اهداکننده
SYR002 SYR002
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0740dec9-ca02-4823-bff0-57d04cb748f7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۹ مارس ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد