جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

IG 96010
شماره افزونه
IG 96010
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
United States Department of Agriculture
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) Husn.
Crop
Wheat
محصول
Wheat
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
84TK055-139.03
شناسه دیگر
ICDW 19711 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1984
شناسه ماموریت جمع‌آوری
TUR84-1
شماره جمع‌آوری
84TK055-139.03
موقعیت محل جمع‌آوری
8 km SE Iskenderun
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۶٫۵۲۵۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۶٫۱۹
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۵۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۳٫۴۴٫۲۶٫۷۱۰٫۵۱۴٫۴۱۸٫۷۲۱٫۷۲۲٫۱۱۹۱۳٫۹۹۵٫۱
میانگین دما [°C]۷۸٫۲۱۱٫۲۱۵٫۶۱۹٫۸۲۳٫۵۲۶۲۶٫۷۲۴٫۵۱۹٫۶۱۴۹
بیشینه دما [°C]۱۰٫۷۱۲٫۲۱۵٫۸۲۰٫۷۲۵٫۲۲۸٫۴۳۰٫۵۳۱٫۳۲۹٫۹۲۵٫۳۱۹۱۳
بارش ماهانه [mm]۱۶۴۱۴۹۱۲۶۸۳۵۳۲۳۶۱۰۲۵۷۱۸۸۱۶۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۷٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۹٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۳٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۷٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۸
بارش سالانه [mm]
۹۶۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۶۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۷۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۳۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۷۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c49479f2-b154-41b7-aa3c-c94496b5407c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژانویه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد