جزییات افزونه

ITC0063
شماره افزونه
ITC0063
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
10 June 1985
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.008.002
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.008.002 CIV013
نام افزونه
Pisang Tongat
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.008.002 CIV013
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:38648c12-83e5-4d78-8935-c04cdc00d126
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد