جزییات افزونه

ITC0253
شماره افزونه
ITC0253
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
11 September 1987
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.006.003; (LCIC BOR; 04.02.19)
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata subsp. microcarpa (Becc.) N.W.Simmonds
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.006.003; (LCIC BOR; 04.02.19) FRA014
نام افزونه
Borneo
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.006.003; (LCIC BOR; 04.02.19) FRA014
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a4a29627-bf19-488b-8738-467c7314051b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد