جزییات افزونه

ITC0292
شماره افزونه
ITC0292
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
13 November 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-122, 1
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-122, 1 HND004
نام افزونه
Djum Tau
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-122, 1 HND004
شناسه دیگر
III-122 HND004
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0b861c00-7058-4426-b55f-b430186b13aa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد