جزییات افزونه

ITC0318
شماره افزونه
ITC0318
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
13 November 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-33, 97
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa subgr. pisang jari buaya
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-33, 97 HND004
نام افزونه
Not Named
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-33, 97 HND004
شناسه دیگر
III-33 HND004
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:94dcd7f9-41f6-4248-b601-ff907dc72ad6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد