جزییات افزونه

ITC0378
شماره افزونه
ITC0378
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
18 April 1988
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-25, 371
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata Colla
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-25, 371 HND004
نام افزونه
Higa
شماره افزونه اهداکننده
FHIA III-25, 371 HND004
شناسه دیگر
III-25 HND004
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 March 1963
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱٫۰۰۵۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳۴٫۸۱۰۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۷۲۲٫۹۲۳۲۲٫۹۲۲٫۹۲۲٫۸۲۲٫۵۲۲٫۳۲۲٫۴۲۲٫۶۲۲٫۹۲۲٫۸
میانگین دما [°C]۲۶٫۵۲۶٫۵۲۶٫۶۲۶٫۷۲۶٫۷۲۶٫۵۲۶٫۲۲۶٫۱۲۶٫۳۲۶٫۷۲۶٫۹۲۶٫۷
بیشینه دما [°C]۳۰٫۵۳۰٫۲۳۰٫۲۳۰٫۶۳۰٫۶۳۰٫۲۲۹٫۹۲۹٫۹۳۰٫۳۳۰٫۹۳۰٫۹۳۰٫۷
بارش ماهانه [mm]۲۲۹۲۱۸۲۳۹۲۲۵۱۸۵۱۸۲۱۷۰۱۶۹۱۴۷۱۳۲۱۴۵۲۲۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۲٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۸٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
بارش سالانه [mm]
۲٬۲۶۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۳۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۳۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۸۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۲۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۹۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۸۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e63f9c36-0ca9-4326-9e17-19c81928a090
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد