جزییات افزونه

ITC0606
شماره افزونه
ITC0606
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
18 April 1988
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA V-20, 377
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata Colla
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA V-20, 377 HND004
نام افزونه
Hybrid
شماره افزونه اهداکننده
FHIA V-20, 377 HND004
شناسه دیگر
FHIA V-20 HND004
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 December 1959
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴٫۰۴۸۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳۸٫۱۴۵۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۴٫۷۴٫۸۵٫۲۵۵۴٫۷۴٫۴۴۳٫۸۴٫۱۴۴٫۷
میانگین دما [°C]۱۰٫۷۱۰٫۷۱۰٫۶۱۰٫۲۹٫۸۹٫۱۸٫۶۸٫۳۸٫۹۹٫۹۱۰٫۱۱۰٫۶
بیشینه دما [°C]۱۶٫۷۱۶٫۶۱۶۱۵٫۵۱۴٫۶۱۳٫۶۱۲٫۸۱۲٫۷۱۴۱۵٫۸۱۶٫۴۱۶٫۶
بارش ماهانه [mm]۳۰۵۳۳۶۳۰۸۲۹۳۲۹۰۲۸۷۲۹۲۲۷۷۲۷۰۲۸۹۲۶۶۲۹۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۹٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۶٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۳٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۰٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۹٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۰٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۸٫۶
بارش سالانه [mm]
۳٬۵۰۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۳۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۶۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۹۴۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۸۲۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۴۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۸۳۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:11229066-8063-434d-a28b-f7425010c388
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد