جزییات افزونه

ITC0608
شماره افزونه
ITC0608
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
18 April 1988
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA I-142, 385
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata Colla
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA I-142, 385 HND004
نام افزونه
Hybrid
شماره افزونه اهداکننده
FHIA I-142, 385 HND004
شناسه دیگر
FHIA I-142 HND004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f4ed47ac-57fd-44af-a4b8-24ce40af98eb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد