جزییات افزونه

ITC0611
شماره افزونه
ITC0611
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
25 May 1989
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
IRFA
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.106.026
موسسه تکثیر ایمن
6.2.5 - Main underlying colour of the pseudostem (2018)
6.3.1 - Blotches at the petiole base
6.2.1 - Pseudostem height [m]
6.3.12 - Colour of leaf upper surface
6.3.3 - Petiole canal leaf III
6.4.4 - Peduncle colour
6.4.6 - Bunch position
6.4.7 - Bunch shape
6.4.15 - Male bud shape
6.5.5 - Colour of the bract internal face
6.6.2 - Compound tepal basic colour
6.5.2 - Bract apex shape
6.7.11 - Fusion of pedicels
6.7.4 - Fruit shape
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.106.026 GLP005
نام افزونه
Pisang Berlin
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.106.026 GLP005
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fea3dfb3-0612-4982-bbf8-276ab64a30f1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد