جزییات افزونه

ITC0685
شماره افزونه
ITC0685
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
13 December 1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.111.033; (LCIV IDO071)
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.111.033; (LCIV IDO071) FRA014
نام افزونه
Pisang Pipit
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.111.033; (LCIV IDO071) FRA014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f87a4725-3094-4066-b208-35e9be43f1cf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد