جزییات افزونه

ITC0712
شماره افزونه
ITC0712
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
13 December 1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.105.025; (LCIV IDO110); IRFA907/IDN
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.105.025; (LCIV IDO110); IRFA907/IDN FRA014
نام افزونه
AAcv Rose
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.105.025; (LCIV IDO110); IRFA907/IDN FRA014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:884b4984-a572-4be0-8fbb-ad4cb77af7a3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 juillet 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد