جزییات افزونه

ITC0679
شماره افزونه
ITC0679
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
13 December 1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.107.029; (LCIV IDO063)
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.107.029; (LCIV IDO063) FRA014
نام افزونه
Pisang Sapon
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.20.107.029; (LCIV IDO063) FRA014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:15ff67b1-85ba-485b-a066-5cb4c17864f6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
22 Juli 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد