جزییات افزونه

IG 146165
شماره افزونه
IG 146165
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
November 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
N.I. Vavilov All-Russian Scientific Research Institute of Plant Industry
شماره افزونه اهداکننده
RUS001
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Lens
گونه
نام علمی
Lens culinaris Medik. subsp. culinaris
Crop
Lentil
محصول
Lentil
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
RUS001 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
RUS001 RUS001
شناسه دیگر
ILL 0 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f0751f83-0e89-4635-95ba-2267f877831f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۱ ژانویه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد