جزییات افزونه

IG 146165
شماره افزونه
IG 146165
کد موسسه
SYR002
تاریخ اکتساب
November 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
RUS001
شماره افزونه اهداکننده
VIR 2099
آرایه‌بندی
جنس
Lens
گونه
نام علمی
Lens culinaris Medik. subsp. culinaris
محصول
Lentil
نام محصول ارائه شده
Lentil
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
VIR 2099 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
RUS001 SYR002
شناسه دیگر
ILL 0 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f0751f83-0e89-4635-95ba-2267f877831f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد