جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

BW 4074
شماره افزونه
BW 4074
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 2006
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
KAVKAZ/BUHO//KALYANSONA/BLUEBIRD
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
SERI M 82
شناسه دیگر
BW18646; BW19507; BW20316; BW20911; BW21202; BW21343; BW21473; BW21699; BW21796; BW21817; BW21941; BW22001; BW22064; BW22214; BW22723; BW23550;
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5269c4ee-b21e-41b5-8fdc-f6256dde94d5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
1 октября 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد