جزییات افزونه

CHN 1
شماره افزونه
CHN 1
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
January 1, 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
South China 205
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
نام موسسه جمع‌آوری کننده
FIELD CROP RESEARCH INSTITUTE
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:db731c66-36f4-477b-8be3-dabfff610a55
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد