جزییات افزونه

MAL2
شماره افزونه
MAL2
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
February 1, 1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MALAYSIAN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
MAL2 root.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
Black Twig
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
January 1, 1955
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e03742cb-a4b5-4bcd-bc34-9fde9f1ff287
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد