جزییات افزونه

MAL1
شماره افزونه
MAL1
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
February 1, 1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
M4
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5e7f5c32-9d25-4d8d-abfd-be3d0586590a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد