جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

TAI 2
شماره افزونه
TAI 2
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
1 January 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
THAILAND DEPARTMENT OF AGRICULTURE
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta
Crop
Cassava
محصول
Cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
RAYONG 2
شماره جمع‌آوری
NULL
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
NULL
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۷۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰۰٫۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰٫۳۲۲٫۴۲۴٫۳۲۵٫۴۲۵٫۳۲۴٫۹۲۴٫۷۲۴٫۵۲۴٫۳۲۴٫۲۲۲٫۹۲۰٫۵
میانگین دما [°C]۲۵٫۹۲۷٫۵۲۹۳۰٫۱۲۹٫۶۲۸٫۹۲۸٫۶۲۸٫۳۲۸۲۷٫۸۲۶٫۸۲۵٫۶
بیشینه دما [°C]۳۱٫۶۳۲٫۷۳۳٫۹۳۴٫۹۳۴۳۳۳۲٫۵۳۲٫۲۳۱٫۸۳۱٫۵۳۰٫۸۳۰٫۸
بارش ماهانه [mm]۷۲۰۲۳۶۸۱۷۹۱۵۶۱۶۲۱۹۱۳۱۷۲۳۹۵۳۸
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۳٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۴٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۰٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۴٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۹٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
بارش سالانه [mm]
۱٬۴۲۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۱۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۷۴۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۳۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۷۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0cc7856b-d167-4f86-8ca8-803f945843df
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
4 January 2021
ایجاد شد
داده ارائه نشد