جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

IND 1
شماره افزونه
IND 1
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
10 March 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR FOOD CROPS
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta
Crop
Cassava
محصول
Cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
UJF 45
نام افزونه
No. 53
شماره جمع‌آوری
NULL
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
NULL
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۶٫۵۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰۶٫۷۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۹۲۱٫۸۲۱٫۷۲۱٫۹۲۱٫۹۲۱٫۲۲۰٫۷۲۰٫۵۲۰٫۹۲۱٫۴۲۱٫۷۲۲٫۱
میانگین دما [°C]۲۵٫۴۲۵٫۵۲۵٫۹۲۶٫۴۲۶٫۵۲۶٫۱۲۵٫۹۲۶۲۶٫۴۲۶٫۵۲۶٫۴۲۶٫۲
بیشینه دما [°C]۲۹۲۹٫۴۳۰٫۱۳۰٫۸۳۱٫۱۳۱٫۱۳۱٫۱۳۱٫۶۳۱٫۹۳۱٫۷۳۱٫۱۳۰٫۳
بارش ماهانه [mm]۴۲۳۳۵۵۳۷۵۴۰۴۳۳۳۲۰۶۲۰۳۲۳۷۲۶۷۳۳۹۳۵۵۳۴۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۰٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۱٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۶
بارش سالانه [mm]
۳٬۸۴۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۲۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۰۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۱۵۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۴۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۶۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۱٬۱۵۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4833f438-793b-4462-b232-a1c6bf96178b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ ژانویه ۲۰۲۱
ایجاد شد
داده ارائه نشد