جزییات افزونه

MEX 2
شماره افزونه
MEX 2
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
28 October 1970
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
Crop
Cassava
محصول
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
28 October 1970
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
نام موسسه جمع‌آوری کننده
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۸٫۴۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۹۶٫۳۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۷٫۷۱۷٫۷۱۹٫۷۲۱٫۸۲۳٫۳۲۳٫۹۲۳٫۳۲۳٫۳۲۳٫۱۲۲٫۵۲۰٫۲۱۸٫۷
میانگین دما [°C]۲۲٫۷۲۳٫۵۲۵٫۷۲۸۲۹٫۴۲۹٫۱۲۷٫۹۲۸٫۲۲۷٫۷۲۷٫۱۲۴٫۹۲۳٫۵
بیشینه دما [°C]۲۷٫۷۲۹٫۳۳۱٫۷۳۴٫۳۳۵٫۵۳۴٫۴۳۲٫۵۳۳٫۱۳۲٫۴۳۱٫۶۲۹٫۷۲۸٫۳
بارش ماهانه [mm]۳۰۲۰۲۵۳۱۷۷۳۰۱۳۸۶۲۸۹۲۹۴۱۳۵۵۸۳۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲۲٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۵٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۷٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۷٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۸٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۲
بارش سالانه [mm]
۱٬۶۷۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۸۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۹۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۹۷۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۷۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۰۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۸۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ceb4d1aa-3231-4d79-a383-4635fc339b77
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ نوامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد