جزییات افزونه

ICG 993
شماره افزونه
ICG 993
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
May 28, 1976
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis hypogaea L. subsp. hypogaea;var. hypogaea L.
محصول
Groundnut
نام محصول ارائه شده
Groundnut
نامهای افزونه
شناسه دیگر
AH 18
نام افزونه
AH 18
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:be86399b-ed2e-4b7a-a182-59d15d5a9ecf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد