جزییات افزونه

ICG 3746
شماره افزونه
ICG 3746
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
1 March 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis hypogaea L. subsp. fastigiata;var. fastigiata Waldron
Crop
Groundnut
محصول
Groundnut
نامهای افزونه
شناسه دیگر
EC 21126
نام افزونه
U 4-47-21
نام افزونه
Strain 6608
نام افزونه
EC 21126
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:624bd5f5-11bc-4dbe-a169-e15bfd49e57b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۰ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد