جزییات افزونه

PHL6009
شماره افزونه
PHL6009
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
توضیحات
Red seeds
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
30 March 1993
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
NCA/LBM/RRC-93-536
موقعیت محل جمع‌آوری
Isabela
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۲
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۴۱۹٫۶۲۱٫۱۲۲٫۴۲۳٫۵۲۳٫۷۲۳٫۵۲۳٫۴۲۳٫۳۲۲٫۹۲۱٫۶۲۰٫۵
میانگین دما [°C]۲۳٫۷۲۴٫۶۲۶۲۷٫۵۲۸٫۷۲۸٫۷۲۸٫۱۲۷٫۹۲۷٫۷۲۷۲۵٫۵۲۴٫۳
بیشینه دما [°C]۲۸٫۱۲۹٫۶۳۱۳۲٫۷۳۴۳۳٫۸۳۲٫۸۳۲٫۵۳۲٫۱۳۱٫۱۲۹٫۵۲۸٫۲
بارش ماهانه [mm]۸۴۵۶۶۵۷۱۱۳۵۱۶۷۱۸۳۲۲۲۲۱۰۳۵۳۴۱۵۲۴۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۶٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۴٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۲
بارش سالانه [mm]
۲٬۲۰۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۱۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۰۰۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۹۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۸۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۸۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:15766667-f818-4b07-832a-96069afaab07
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸