جزییات افزونه

PHL792
شماره افزونه
PHL792
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 October 1989
موقعیت محل جمع‌آوری
Nueva Ecija
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۵٫۵۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۱
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰۲۰٫۲۲۱٫۳۲۲٫۹۲۳٫۷۲۳٫۷۲۳٫۳۲۳٫۴۲۳٫۲۲۲٫۷۲۱٫۹۲۱
میانگین دما [°C]۲۵٫۱۲۵٫۷۲۷۲۸٫۵۲۹۲۸٫۳۲۷٫۵۲۷٫۳۲۷٫۳۲۷٫۲۲۶٫۴۲۵٫۷
بیشینه دما [°C]۳۰٫۳۳۱٫۳۳۲٫۷۳۴٫۱۳۴٫۳۳۲٫۹۳۱٫۸۳۱٫۲۳۱٫۴۳۱٫۷۳۰٫۹۳۰٫۵
بارش ماهانه [mm]۹۹۲۳۳۲۱۷۱۲۴۰۳۰۵۳۸۰۲۸۷۱۹۳۱۲۵۴۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۱٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۴٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۰
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۴٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
بارش سالانه [mm]
۱٬۸۲۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۸۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۹۷۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۴۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:23a70b3e-41af-4b46-87c8-f231cde01d6b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸