جزییات افزونه

PHL32895
شماره افزونه
PHL32895
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
8 August 1986
شماره جمع‌آوری
86-017
موقعیت محل جمع‌آوری
Albay
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۲۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۳٫۶۳
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۵۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۴۲۱٫۴۲۱٫۸۲۲٫۷۲۳٫۴۲۳٫۴۲۳٫۱۲۳٫۳۲۳۲۲٫۵۲۲٫۵۲۲٫۲
میانگین دما [°C]۲۴٫۷۲۴٫۹۲۵٫۶۲۶٫۶۲۷٫۵۲۷٫۵۲۷۲۷٫۱۲۶٫۹۲۶٫۴۲۶۲۵٫۳
بیشینه دما [°C]۲۸٫۱۲۸٫۵۲۹٫۴۳۰٫۶۳۱٫۶۳۱٫۶۳۱۳۰٫۹۳۰٫۹۳۰٫۴۲۹٫۵۲۸٫۵
بارش ماهانه [mm]۱۸۶۹۴۸۶۷۹۱۵۳۲۱۷۲۸۴۲۵۸۲۶۹۳۳۴۳۳۰۳۷۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۹
بارش سالانه [mm]
۲٬۶۶۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۷۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۰۳۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۵۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۶۵۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۵۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:23aee646-bfbb-497b-84c4-4920b66e3b2d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸