جزییات افزونه

PHL32860
شماره افزونه
PHL32860
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Bohol
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۴٫۲
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱۲۱٫۱۲۱٫۴۲۲٫۲۲۲٫۸۲۲٫۶۲۲٫۵۲۲٫۶۲۲٫۳۲۲٫۲۲۱٫۹۲۱٫۵
میانگین دما [°C]۲۵۲۵٫۲۲۵٫۸۲۶٫۶۲۷٫۲۲۶٫۸۲۶٫۵۲۶٫۷۲۶٫۴۲۶٫۳۲۶۲۵٫۵
بیشینه دما [°C]۲۹٫۱۲۹٫۳۳۰٫۲۳۱٫۱۳۱٫۶۳۱۳۰٫۵۳۰٫۸۳۰٫۶۳۰٫۵۳۰٫۲۲۹٫۶
بارش ماهانه [mm]۱۹۸۱۲۰۱۰۳۵۹۱۳۲۱۹۲۲۲۰۱۸۵۱۹۶۲۱۷۲۵۵۲۱۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۲
بارش سالانه [mm]
۲٬۰۹۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۵۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۸۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۸۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۸۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۳۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:379f01c1-b27a-4449-b53b-98528ab7d51f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸