جزییات افزونه

PHL3201
شماره افزونه
PHL3201
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
26 April 1991
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
شماره جمع‌آوری
MLHV-91-162
موقعیت محل جمع‌آوری
Rizal
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴٫۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۱٫۲۵
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۸۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰٫۲۲۰٫۲۲۱٫۲۲۲٫۴۲۳٫۱۲۳۲۲٫۴۲۲٫۵۲۲٫۳۲۲٫۱۲۱٫۷۲۱
میانگین دما [°C]۲۴٫۲۲۴٫۶۲۵٫۹۲۷٫۲۲۷٫۷۲۷۲۶٫۱۲۶۲۵٫۹۲۵٫۸۲۵٫۳۲۴٫۶
بیشینه دما [°C]۲۸٫۲۲۹٫۱۳۰٫۶۳۲٫۱۳۲٫۳۳۱٫۱۲۹٫۸۲۹٫۵۲۹٫۶۲۹٫۵۲۹۲۸٫۳
بارش ماهانه [mm]۶۳۳۶۳۸۶۶۲۱۰۳۴۵۵۰۴۵۲۱۴۳۷۲۹۴۲۵۳۱۸۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۰٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۰٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۴
بارش سالانه [mm]
۲٬۹۴۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۵۲۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۴۶۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۳۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۶۲۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۸۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:37e275a8-4e78-457b-a968-c9795842f2a8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸