جزییات افزونه

PHL8829
شماره افزونه
PHL8829
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
توضیحات
Green pods
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
29 September 1995
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
شماره جمع‌آوری
NCA/VMVC-96-137
موقعیت محل جمع‌آوری
Abra
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۷٫۵۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۰٫۷۵
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۵۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۹۲۰٫۲۲۱٫۸۲۳٫۴۲۴٫۲۲۴۲۳٫۶۲۳٫۵۲۳٫۴۲۳۲۲۲۰٫۹
میانگین دما [°C]۲۴٫۶۲۵٫۲۲۶٫۵۲۸۲۸٫۷۲۸۲۷٫۳۲۷٫۱۲۷۲۷۲۶٫۱۲۵٫۳
بیشینه دما [°C]۲۹٫۳۳۰٫۲۳۱٫۳۳۲٫۷۳۳٫۲۳۲٫۱۳۱٫۱۳۰٫۷۳۰٫۷۳۱۳۰٫۳۲۹٫۷
بارش ماهانه [mm]۵۸۱۵۴۱۲۰۲۳۶۶۵۳۱۵۷۱۳۴۳۱۵۷۷۵۱۸
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۱٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۳٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵
بارش سالانه [mm]
۲٬۳۳۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۵۷۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۴۶۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۶۰۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3b02eb82-9c04-4335-9e6a-0ef0df69a853
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸