جزییات افزونه

PHL8293
شماره افزونه
PHL8293
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
توضیحات
Mixed seeds
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 April 1995
شماره جمع‌آوری
MLHV/IGB/ELQ/MBA-95-083
موقعیت محل جمع‌آوری
Quezon
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴٫۱۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۱٫۸۳
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3dce2b48-f0a5-4cf9-b89d-d9dca5854bea
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸