جزییات افزونه

PHL32866
شماره افزونه
PHL32866
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
26 February 1985
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
شماره جمع‌آوری
RAR-85-018
موقعیت محل جمع‌آوری
Laguna
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴٫۱۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۱٫۳۳
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۶۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۵۲۱٫۵۲۲٫۳۲۳٫۵۲۴٫۲۲۴۲۳٫۷۲۳٫۷۲۳٫۵۲۳٫۳۲۳۲۲٫۴
میانگین دما [°C]۲۵٫۲۲۵٫۷۲۶٫۹۲۸٫۳۲۸٫۹۲۸٫۳۲۷٫۷۲۷٫۵۲۷٫۴۲۷٫۱۲۶٫۶۲۵٫۸
بیشینه دما [°C]۲۹۳۰۳۱٫۶۳۳٫۲۳۳٫۶۳۲٫۷۳۱٫۷۳۱٫۴۳۱٫۳۳۱۳۰٫۲۲۹٫۲
بارش ماهانه [mm]۶۳۲۹۳۲۴۲۱۵۱۲۱۹۲۷۲۲۶۰۲۵۸۲۶۴۲۶۳۱۸۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۰٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۳٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
بارش سالانه [mm]
۲٬۰۳۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۷۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۷۹۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۰۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۱۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۷۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4426785d-5775-43b7-b3a6-55d7f88df7bb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸