جزییات افزونه

PHL32874
شماره افزونه
PHL32874
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
توضیحات
Mottled
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
18 April 1985
شماره جمع‌آوری
RAR-85-024
موقعیت محل جمع‌آوری
Zambales
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۵٫۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۰٫۱۷
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۴۱۹٫۶۲۰٫۸۲۲٫۲۲۲٫۷۲۲٫۴۲۲۲۱٫۹۲۱٫۸۲۱٫۷۲۱٫۱۲۰٫۳
میانگین دما [°C]۲۴٫۳۲۴٫۷۲۶۲۷٫۲۲۷٫۲۲۶٫۲۲۵٫۴۲۵٫۱۲۵٫۳۲۵٫۷۲۵٫۴۲۴٫۸
بیشینه دما [°C]۲۹٫۲۳۰۳۱٫۲۳۲٫۲۳۱٫۷۳۰۲۸٫۹۲۸٫۳۲۸٫۹۲۹٫۸۲۹٫۷۲۹٫۴
بارش ماهانه [mm]۵۶۱۹۴۹۲۲۴۵۱۴۶۳۳۹۲۲۵۵۸۲۴۴۷۷۲۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۶
بارش سالانه [mm]
۳٬۲۷۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۹۲۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲٬۱۱۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۳۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۷۸۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5bcf9c10-c2ba-4dd5-85a3-08d43f425cfb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸