جزییات افزونه

PHL32868
شماره افزونه
PHL32868
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 March 1985
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
شماره جمع‌آوری
RAR-85-159
موقعیت محل جمع‌آوری
Batangas
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۸۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۱
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۹
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۵۲۱٫۵۲۲٫۴۲۳٫۵۲۳٫۹۲۳٫۶۲۳٫۱۲۳٫۳۲۳۲۲٫۹۲۲٫۶۲۲٫۱
میانگین دما [°C]۲۵٫۳۲۵٫۷۲۷۲۸٫۲۲۸٫۳۲۷٫۶۲۶٫۸۲۶٫۸۲۶٫۷۲۶٫۷۲۶٫۳۲۵٫۶
بیشینه دما [°C]۲۹٫۱۳۰۳۱٫۶۳۲٫۹۳۲٫۷۳۱٫۶۳۰٫۶۳۰٫۳۳۰٫۴۳۰٫۶۳۰۲۹٫۱
بارش ماهانه [mm]۳۰۱۸۱۵۳۷۱۳۰۱۹۲۳۱۷۲۹۸۲۷۲۲۰۶۱۸۵۱۱۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۱٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
بارش سالانه [mm]
۱٬۸۱۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۱۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۸۸۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۵۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۶۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:75fe8715-7eef-461c-a6e8-222e2fef718f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸