جزییات افزونه

PHL8426
شماره افزونه
PHL8426
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
توضیحات
Light purple with cream tip
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
7 April 1995
شماره جمع‌آوری
MLHV/IGB/ELQ/MBA-95-216
موقعیت محل جمع‌آوری
Quezon
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴٫۱۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۱٫۸۳
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:77a78e0d-9b4e-4be1-86f4-a798b32e4d5b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸