جزییات افزونه

PHL5225
شماره افزونه
PHL5225
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
توضیحات
Long light green pods
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
16 September 1992
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
شماره جمع‌آوری
VBL/LBS/LBM-92-013
موقعیت محل جمع‌آوری
Sorsogon
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۸۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۳٫۹۲
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۱۲۲۲۲٫۴۲۳٫۲۲۳٫۹۲۳٫۹۲۳٫۶۲۳٫۸۲۳٫۵۲۳٫۱۲۳٫۱۲۲٫۷
میانگین دما [°C]۲۵٫۴۲۵٫۵۲۶٫۲۲۷٫۲۲۸۲۸۲۷٫۵۲۷٫۶۲۷٫۵۲۷۲۶٫۵۲۵٫۸
بیشینه دما [°C]۲۸٫۷۲۹۳۰۳۱٫۲۳۲٫۱۳۲٫۱۳۱٫۵۳۱٫۵۳۱٫۵۳۰٫۹۳۰٫۱۲۹
بارش ماهانه [mm]۳۴۴۱۸۵۱۶۶۱۲۸۱۴۲۱۵۷۲۱۴۲۱۳۲۳۰۳۴۰۳۷۷۴۲۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
بارش سالانه [mm]
۲٬۹۱۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۲۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۲۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۱۴۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۲۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۵۱۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۹۵۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:78e1d6ff-453f-40f4-8354-d76c4f6a9775
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 outubro 2018
ایجاد شد
10 outubro 2018