جزییات افزونه

PHL770
شماره افزونه
PHL770
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 October 1989
شماره جمع‌آوری
87-010
موقعیت محل جمع‌آوری
Misamis Oriental
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۸٫۷۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۵
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۰۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۳۱۲٫۹۱۳٫۲۱۳٫۸۱۴٫۵۱۴٫۵۱۴٫۲۱۴٫۱۱۴۱۳٫۹۱۳٫۵۱۳٫۴
میانگین دما [°C]۱۷٫۷۱۷٫۹۱۸٫۴۱۸٫۸۱۹۱۸٫۵۱۸۱۸۱۸٫۲۱۸٫۵۱۸٫۳۱۸٫۱
بیشینه دما [°C]۲۲٫۵۲۲٫۹۲۳٫۵۲۳٫۸۲۳٫۵۲۲٫۶۲۱٫۸۲۱٫۹۲۲٫۴۲۳٫۱۲۳٫۲۲۲٫۹
بارش ماهانه [mm]۲۳۶۱۸۴۱۷۵۱۵۵۲۶۷۳۰۳۳۰۵۲۸۵۲۷۶۲۴۱۲۲۸۲۵۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۸٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۲٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۷٫۹
بارش سالانه [mm]
۲٬۹۱۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۰۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۵۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۸۹۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۵۱۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۷۲۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۷۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8d337424-eada-42ec-b1e0-2d62515a5618
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸