جزییات افزونه

PHL32844
شماره افزونه
PHL32844
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Palawan
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱۸٫۸۳
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۶۲۲٫۵۲۳٫۱۲۴۲۴٫۳۲۳٫۸۲۳٫۵۲۳٫۴۲۲٫۴۲۳٫۳۲۳٫۳۲۳٫۲
میانگین دما [°C]۲۶٫۵۲۶٫۷۲۷٫۳۲۸٫۲۲۸٫۳۲۷٫۵۲۷٫۲۲۷٫۱۲۶٫۲۲۷۲۷۲۶٫۹
بیشینه دما [°C]۳۰٫۵۳۱۳۱٫۶۳۲٫۵۳۲٫۳۳۱٫۲۳۰٫۹۳۰٫۸۳۰٫۱۳۰٫۸۳۰٫۸۳۰٫۶
بارش ماهانه [mm]۳۶۱۸۲۹۴۴۱۵۶۱۹۳۲۲۳۲۲۸۲۲۸۲۳۴۲۲۶۱۵۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۲٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۷
بارش سالانه [mm]
۱٬۷۶۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۳۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۹۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۸۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۹۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۰۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:992d7111-2204-4876-8251-22062d4c773a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸