جزییات افزونه

PHL5086
شماره افزونه
PHL5086
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
24 March 1992
شماره جمع‌آوری
RGM/HvdH/GSR-92-025
موقعیت محل جمع‌آوری
Ilocos Sur
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۷٫۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۰٫۵۸
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹۱۹٫۳۲۰٫۸۲۲٫۴۲۳٫۱۲۲٫۹۲۲٫۵۲۲٫۴۲۲٫۳۲۲۲۱٫۱۲۰٫۱
میانگین دما [°C]۲۳٫۷۲۴٫۲۲۵٫۶۲۷٫۱۲۷٫۶۲۶٫۸۲۶٫۱۲۵٫۸۲۵٫۹۲۵٫۹۲۵٫۲۲۴٫۵
بیشینه دما [°C]۲۸٫۵۲۹٫۲۳۰٫۵۳۱٫۸۳۲٫۱۳۰٫۸۲۹٫۸۲۹٫۳۲۹٫۴۲۹٫۹۲۹٫۴۲۸٫۹
بارش ماهانه [mm]۴۹۱۹۵۰۲۲۸۴۰۲۵۹۰۶۵۱۴۰۱۱۶۶۶۵۱۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۱٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۱
بارش سالانه [mm]
۲٬۵۹۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۵۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۰۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۶۴۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۶۸۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c184edb5-cf58-4d04-bfc6-7cf53e32bf36
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸