جزییات افزونه

PHL32879
شماره افزونه
PHL32879
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
RAR-85-103
موقعیت محل جمع‌آوری
Bataan
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۰
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d3ff9545-5e51-4a2e-94c7-e8318237c9ac
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸