جزییات افزونه

PHL793
شماره افزونه
PHL793
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 October 1989
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۲
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۶
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d92047fe-d4a0-4838-8a18-77f6a12a5c76
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸