جزییات افزونه

PHL32794
شماره افزونه
PHL32794
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
توضیحات
Cream seeds with brown hilum
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
25 July 1981
شماره جمع‌آوری
MEL/HM-81-051
موقعیت محل جمع‌آوری
Cagayan
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۱٫۸
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۸۲۰۲۲٫۱۲۳٫۵۲۴٫۵۲۴٫۷۲۴٫۴۲۴٫۲۲۴۲۳٫۶۲۲٫۱۲۰٫۹
میانگین دما [°C]۲۳٫۸۲۴٫۶۲۶٫۲۲۷٫۸۲۸٫۹۲۸٫۹۲۸٫۴۲۸۲۷٫۸۲۷٫۲۲۵٫۶۲۴٫۴
بیشینه دما [°C]۲۷٫۸۲۹٫۲۳۰٫۳۳۲٫۱۳۳٫۴۳۳٫۲۳۲٫۴۳۱٫۹۳۱٫۶۳۰٫۸۲۹٫۲۲۷٫۹
بارش ماهانه [mm]۴۹۲۷۳۰۳۰۹۳۱۲۲۲۰۷۱۹۸۱۴۲۳۱۵۴۱۴۱۶۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۷٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۳٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۲
بارش سالانه [mm]
۱٬۷۹۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۱۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۸۹۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۸۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۲۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۳۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e3489059-abf1-44ed-bd69-1b73be454433
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸