جزییات افزونه

PHL32881
شماره افزونه
PHL32881
کد موسسه
PHL129
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna unguiculata (L.) Verdc. sesquipedalis
محصول
Yardlong Bean
توضیحات
Reddish seeds
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 May 1985
موقعیت محل جمع‌آوری
Pangasinan
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۵٫۹۲
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۰٫۳۳
داده کره‌سنجی
WGS84
روش مختصات زمینی
GPS
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰٫۷۲۱۲۲٫۲۲۳٫۸۲۴٫۳۲۴٫۳۲۳٫۸۲۳٫۹۲۳٫۷۲۳٫۳۲۲٫۵۲۱٫۶
میانگین دما [°C]۲۵٫۷۲۶٫۳۲۷٫۶۲۹٫۱۲۹٫۲۲۸٫۵۲۷٫۷۲۷٫۴۲۷٫۵۲۷٫۶۲۷۲۶٫۴
بیشینه دما [°C]۳۰٫۸۳۱٫۶۳۳٫۱۳۴٫۴۳۴٫۲۳۲٫۷۳۱٫۶۳۰٫۹۳۱٫۳۳۱٫۹۳۱٫۵۳۱٫۲
بارش ماهانه [mm]۷۱۲۳۹۸۸۲۰۸۳۱۵۳۶۸۴۹۹۳۳۳۱۷۵۶۷۲۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۰٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۴٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۰٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۱
بارش سالانه [mm]
۲٬۱۳۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۹۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۲۰۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۶۱۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:f5ebdb3d-ab8c-46f0-81e3-d3559d9d9b39
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۰ اکتبر ۲۰۱۸