ارزن

Eleusine coracana

ارزن انگشتی (Eleusine coracana) یک غله یکساله است که حاوی مقادیر زیادی کلسیم، روی، آهن، فیبر غذایی، فیتات‌ها و پروتئین می‌باشد. این فرآورده کشاورزی به طور گسترده در آفریقا و جنوب آسیا کشت می‌شود و برای تولید آبجو، فرنی، سوپ، نان، کیک و پودینگ به کار می‌رود.

ارزن انگشتی حدود 5000 سال قبل در مناطق کوهستانی شرق آفریقا توسط بشر کشت شد و بعدها به نواحی استوایی مرکز و شرق آفریقا گسترش یافت. این فرآورده کشاورزی بعداً در حدود 3000 سال قبل وارد هندوستان گردید.

Genesys اطلاعات مربوط به بیش از 8,000 رکورد ارزن انگشتی را نمایش می‌دهد. حدود 70% این رکوردها، گونه‌های محلی می‌باشند درحالی‌که کمتر از 2% آنها را گونه‌های وحشی تشکیل می‌دهد. مؤسسه بین‌المللی تحقیقات فرآورده‌ کشاورزی برای مناطق گرمسیری نیمه‌بایر (ICRISAT) دربرگیرنده بزرگترین مجموعه ارزن انگشتی حاوی 6,757 رکورد می‌باشد.

یک راهکار جهانی حفظ و نگهداری ارزن انگشتی و گونه‌های وحشی آن در سال 2012 منتشر گردید.

اندازه مجموعه‌های بانک ژن

سایر نام‌های مورد قبول