اطلاعات کلی

Finger millet

Eleusine coracana

Finger millet (Eleusine coracana) is an annual cereal high in calcium, zinc, iron, dietary fiber, phytates and protein. The crop is widely cultivated in Africa and South Asia, and used for producing beer, porridge, soups, bread, cakes and pudding.

Finger millet was domesticated about 5000 BP in the highlands of East Africa, and later spread into the tropics of Central and East Africa. The crop was later introduced to India around 3000 BP.

Genesys displays information for over 8,000 finger millet accessions. About 70% of these accessions are landraces, while less than 2% are wild relatives. The International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) maintains the largest finger millet collection, with 6,757 accessions.

A global conservation strategy of finger millet and its wild relatives was published in 2012.

نام اصلی
Finger millet
افزونه‌ها در Genesys
42891555844_bcd5c4a0d0_o.jpg
موسسات دارنده
USA016
USA005
USA995
KEN212
GBR004
سایر
1
کشور موسسه دارنده
KEN
GBR
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Eleusine
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Eleusine coracana
Eleusine corocana
مجموعه‌های داده اخیر
فهرست‌های شناساگر اخیر