اطلاعات کلی

Oat
نام اصلی
Oat
افزونه‌ها در Genesys
Avena_sativa_(3874516630).jpg
موسسات دارنده
سایر
۱۴٬۷۵۵
کشور موسسه دارنده
سایر
۱۲٬۶۳۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Avena sativa
Avena sp.
Avena byzantina
Avena sterilis
Avena strigosa
سایر
۲۷۳
نامهای دیگر
common oat
cultivated oats
naked oat
oat
oats
spring oat
فهرست‌های شناساگر اخیر