تماس با تیم Genesys

Genesys به این منظور وجود آمده است که در یافتن ذخایر ژنتیکی مورد نظر به شما کمک کند. بازخورد شما برای توسعه آینده سیستم بسیار حایز اهمیت است و ما به خوبی قدر آن را می‌دانیم.

می‌توانید در هر زمینه‌ای با ما تماس بگیرید:

helpdesk@genesys-pgr.org

اگر با استفاده از Genesys به بینش جدیدی دست یافته‌اید، مقاله‌ای منتشر کرده‌اید یا نقشه‌ها و آمار و ارقام جالب توجهی تهیه کرده‌اید، حتماً این مطالب را با ما در میان بگذارید. در ضمن، اگر با مشکلی روبه‌رو شده‌اید یا پیشنهادی برای تقویت سیستم یا راحت‌تر شدن استفاده از آن دارید، حتماً جزئیات آن را به ما اطلاع دهید.